Vertaalsoftware

Het internet heeft de wereld kleiner gemaakt. Het is nu heel gemakkelijk om contact te leggen met de andere kant van de wereld en ook om informatie te verkrijgen uit andere landen. Helaas is die informatie vaak alleen beschikbaar in vreemde talen. Engels kunnen de meeste Nederlanders wel, maar er zijn maar weinig Nederlands die bijvoorbeeld Chinees of Arabisch kunnen. Vertaalprogramma’s zijn hiervoor de oplossingen.

Er zijn twee soorten vertaalsoftware: gratis en betaalde. Wanneer u alleen globaal wilt weten wat er op een website staat, is gratis software een optie. Google translate is een van de beste gratis vertaalhulpmiddelen. Google translate is echter geen menselijke vertaler en maakt nog veel fouten. Wanneer u bijvoorbeeld een simpele zin als “Ik vind Frans Bauer een goede zanger” laat vertalen naar het Engels, krijgt u “I think a good singer Frank Sinatra”. Google translate heeft dus duidelijk veel moeite met het vertalen van realia, zoals personen.

Betaalde software is van betere kwalitieit. Er is zowel software beschikbaar voor leken als voor professionele vertalers. Babylon Inc. is de beste vertaalsoftware voor leken. De software is voor ongeveer 100 dollar te downloaden via internet. De vertalingen van Babylon Inc. komen het dichtst bij die van de professionele vertaler. Babylon Inc. maakt echter ook fouten en vertaalt soms te letterlijk. Professionele vertalers maken nog altijd de beste vertalingen.

Professionele vertalers maken ook gebruik van vertaalsoftware, meestal zijn dit vertaalgeheugens. Deze tools slaan eerdere vertalingen op om het vertaalproces te versnellen. Wanneer een zin lijkt op een zin die al eerder vertaald is, geeft de tool dit aan. De tool geeft ook aan in hoeverre de zin overeenkomt met een eerdere vertaalde zin. Het is echter niet zo dat alles automatisch gebeurt. Voor iedere vertaalde zin is de goedkeuring van de vertaler nodig en de vertaler kan eventueel nog wijzigingen aanbrengen aan een automatisch gegenereerde vertaling. Bovendien worden de meeste zinnen nog altijd door de vertaler zelf vertaalt. Trados en Déjà Vu zijn veelgebruikte vertaaltools.

Kortom, er is veel vertaalsoftware op de markt. Kijk welke software het best bij uw wensen en gebruik past.

 

Tags: , , ,

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Software Freedom Day. All Rights Reserved.